Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
 
Dưới đây là một số điểm đáng chú ý:
      
*
Kể từ ngày 01/01/2014, các doanh nghiệp có doanh thu năm trước chưa đến 1 tỷ đồng sẽ phải tính thuế theo phương pháp trực tiếp, nếu không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
   
*
Doanh nghiệp mới thành lập chỉ thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi có đăng ký và thuộc một trong hai trường hợp dưới đây:
   
-
Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án của một doanh nghiệp đang hoạt động thuộc diện tính thuế theo phương pháp khấu trừ;
   
-
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (không bao gồm xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống).
   
*
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính.
   

Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành; không dùng để tư vấn hoặc áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Nếu các anh/ chị có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về nội dung này, xin vui lòng liên hệ với tác giả.

Attachments:
Download this file (131231_Circular 219_MoF_VAT (Replace C06)_V.DOC)Circular 219/2013/TT-BTC[V]614 kB